Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

Nasze Aktualności

Nabór na kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0349/17 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa:...

Nabór na wychowawcę w Placówce Wsparcia Dziennego

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0349/17 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa:...

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Klub Seniora: Dzień Babci i Dzień Dziadka również w Klubie Seniora. Były życzenia, czytanie wierszy o babciach i dziadkach, dużo śmiechu i radość. Dzień minął w cudownej atmosferze, ale pomimo swojego święta klubowicze nie lubią siedzieć bezczynnie:) Moja Babcia...

Nabór na wychowawcę w Placówce Wsparcia Dziennego

Nabór na wychowawcę w Placówce Wsparcia Dziennego

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0349/17 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa:...

Nabór na opiekuna Klubu Seniora  

Nabór na opiekuna Klubu Seniora  

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0349/17 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa:...

Nabór na kierownika Placówki Wsparcia Dziennego 

Nabór na kierownika Placówki Wsparcia Dziennego 

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0349/17 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa:...

Witaj na naszej nowej stronie

Witaj na naszej nowej stronie

Dzięki wsparciu doradczym Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,  możemy państwu zaprezentować stronę internetową, gdzie będziemy komunikować się ze światem o naszych nowych ciekawych projektach, potrzebach współpracy itp. Warto od czasu do...