Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

Sołectwo Słowik


Słowik
– wieś nad rzeką Wartą, położona w północno – wschodniej części gminy Poczesna. W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej z 1999 roku należy do powiatu częstochowskiego, województwa śląskiego. W 2017 roku liczba mieszkańców sołectwa wynosiła 863 osób. Sołtysem wsi jest pani Mirosława Markiewicz. W skład rady sołeckiej wchodzą: Ilona Sokołowska, Adam Morzyk, Wojas Józef, Kamila Żaczek, Zdzisław Huras. Sołectwo reprezentowane jest  również przez radną sołectwa Słowik panią Iwonę Choła.

Dzisiejszy Słowik tworzą historyczne 3 osady: Słowik, Karczowa Droga i Folwark Działki. Kiedy powstał Słowik? Bezsprzecznie wiadomo, że istniał już na początku XVIII wieku. W 1776 r. wymieniany jest jako wieś szlachecka, przynależna do parafii Św. Zygmunta w Częstochowie. W 1787r. zamieszkiwało tu 31 osób. W 1791r. była to osada składająca się z 9 domów, w której zamieszkiwało 65 osób.
Słowik związany był w przeszłości z majątkiem Błeszno, w którym od XIV w. funkcjonowała Kuźnica Błeszyńska, później o nazwie „ Słowik” pochodząca od nazwiska właściciela. Kuźnice w owym czasie budowano przede wszystkim nad rzekami, ze względu na wykorzystanie wody do procesów technologicznych oraz jako podstawowy środek transportu dużych ilości drewna i rudy żelaza. Być może lokalizacja Kuźnicy Błeszyńskiej, najstarszej w regionie to początek osadnictwa miejscowości Słowik. Osada ta od powstania należała do parafii Św. Zygmunta w Częstochowie, od 1917 r. do parafii.
Św. Rodziny w Częstochowie, a od 1929 r. do parafii Św. Józefa na Rakowie. W roku 1937 Słowik włączono do utworzonej ekspozytury Wrzosowa. Słowik rozwijał się jako miejscowość podmiejska: w 1970r. licząca 758 mieszkańców należąca do Gromadzkiej Rady Narodowej we Wrzosowej przeniesionej w 1973 r. do Urzędu Gminy w Poczesnej.

Słowik to jedna z większych miejscowości gminy, mająca 180 ha powierzchni. Położona jest w dolinie rzeki Warty. Słowik ma dobrze rozbudowaną sieć komunikacyjną. Z Częstochowy można dojechać autobusem linii 65 oraz pociągiem relacji Częstochowa – Katowice z przystankiem w Korwinowie. W Słowiku działa Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Feniks zrzeszające panie mieszkające w Słowiku i Korwinowie, a zainteresowane pielęgnowaniem regionalnych tradycji.

Słowik w swojej infrastrukturze posiada Zespół Szkolno – Przedszkolny z odnowionym boiskiem sportowym, świetlicę środowiskową oraz Ochotniczą Straż Pożarną. Przy OSP prężnie działa Młodzieżowa Drużyna, która od wielu lat osiąga sukcesy w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W pomieszczeniu przy OSP w Słowiku działa Świetlica Środowiskowa. Powstała z inicjatywy władz samorządowych w grudniu 2007 roku. Działania Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy oraz radnych Iwony Choła i Adama Morzyka zakończyły się utworzeniem miejsca, w którym dzieci i młodzież mogą spędzać swój wolny czas. Prowadzeniem Świetlicy oraz organizacją zajęć zajmuje się Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Przygotowana przez Centrum oferta skierowana jest do różnych grup wiekowych. Corocznie z okazji Dnia Matki odbywa się impreza środowiskowa organizowana dla wszystkich mam z sołectwa. Swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, aktorskie i taneczne prezentują przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Następnie wszyscy uczestniczą w słodkim poczęstunek.

 W 2008 roku sołectwo Słowik brało udział w V Edycji Konkursu  „Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego” i uzyskało III miejsce. Radni sołectwa Słowik zaprezentowali Komisji konkursowej historię miejscowości, instytucje i organizacje społeczne istniejące i działające na jej terenie, dokonano prezentacji walorów naturalnych i kulturowych środowiska oraz przedsięwzięć, które powstały w 2007 roku, to jest świetlicy środowiskowej i zmodernizowanego boiska szkolnego.

W 2008 roku Sołectwo Słowik przystąpiło do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. Dnia 22 grudnia 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia Planu odnowy sołectwa Słowik. W ramach trwającego od 28 do 30 maja 2009 roku Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi, sołectwo Słowik zostało wybrane jako jedna z trasach studyjnych w związku z przystąpieniem w roku 2008 do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. W Słowiku gościli samorządowcy i przedstawiciele rożnych organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zaprezentowania osiągnięć i efektów dotyczących działań w zakresie odnowy i rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim i pozostałych regionach kraju. Program merytorycznie miał na celu uświadomienie znaczenia odnowy wsi jako istotnego instrumentu prowadzenia polityki regionalnej w Polsce.