Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

Stacja Rozwoju Słowikor

Stowarzyszenie, które dba o rozwój sołectw: Korwinów i Słowik

Nabór na kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni...

Nabór na wychowawcę w Placówce Wsparcia Dziennego

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni...

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Klub Seniora: Dzień Babci i Dzień Dziadka również w Klubie Seniora. Były życzenia,...