Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook
ZAPYTANIE OFERTOWE – Prowadzenia warsztatów rozwijających z dziedzin naukowo-technicznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej

ZAPYTANIE OFERTOWE – Prowadzenia warsztatów rozwijających z dziedzin naukowo-technicznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej

ZAPYTANIE OFERTOWE  Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dot.: Prowadzenia warsztatów rozwijających z dziedzin naukowo-technicznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej. Zamówienie dotyczy...