Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

Słowikor dla seniorów

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” z przyjemnością informuje, że od dnia 01.07.2022r. rozpoczyna realizację projektu pn. „ SŁOWIKOR dla Seniorów” realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany w okresie: od 01.07.2022 do 30.06.2023

Celem projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia i usług społecznych dla 27 osób (w tym 19 kobiet) niesamodzielnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ (seniorów) z terenu Gminy Poczesna zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym poprzez funkcjonowanie i zwiększenie miejsc w Klubie Seniora w okresie do 30.06. 2023 r. zapobiegając osamotnieniu i marginalizacji seniorów zwiększając ich aktywność w życiu społecznym.

Ilość miejsc w klubie Seniora: 27 w tym 7 nowoutworzonych w niniejszym projekcie. Projekt dedykowany dla : osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy Poczesna, które spełniają definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu a także są osobami nieaktywnymi zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia.

Wszelkie zasady uczestnictwa w projekcie opisano w regulaminie rekrutacji stanowiącym załączenie do informacji. Regulamin rekrutacji zawiera wszelką dokumentację związana z uczestnictwem w projekcie. Wypełnione formularze rekrutacyjne należy dostarczyć do siedziby klubu seniora do dnia : 30 lipca 2022r.

Osoby do kontaktu
Adam Morzyk – 691 379 664
Justyna Krawiec Puchała – 664 977 130