Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook
Nabór na opiekuna Klubu Seniora  

Nabór na opiekuna Klubu Seniora  

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0349/17 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa:...