Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook
Dzień Babci i Dzień Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Klub Seniora: Dzień Babci i Dzień Dziadka również w Klubie Seniora. Były życzenia, czytanie wierszy o babciach i dziadkach, dużo śmiechu i radość. Dzień minął w cudownej atmosferze, ale pomimo swojego święta klubowicze nie lubią siedzieć bezczynnie:) Moja Babcia...
Nabór na opiekuna Klubu Seniora  

Nabór na opiekuna Klubu Seniora  

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0349/17 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa:...
Witaj na naszej nowej stronie

Witaj na naszej nowej stronie

Nasza nowa strona Dzięki wsparciu doradczym Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,  możemy państwu zaprezentować stronę internetową, gdzie będziemy komunikować się ze światem o naszych nowych ciekawych projektach, potrzebach współpracy itp. Warto od czasu...