Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook
Zapewniamy trwałość dotychczasowych działań w postaci funkcjonowania Klubu Seniora.
W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „SŁOWIKOR dla Seniorów” Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” informuje, że klub seniora będzie funkcjonował w dalszym ciągu w godzinach 10.00 – 14.00.
Wobec powyższego osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach klubu seniora zapraszamy do kontaktu. W dalszym ciągu jest możliwość dołączenia nowych osób.
Funkcjonowanie Klubu Seniora  realizowane będzie w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „Słowikor”
Justyna Krawiec – Puchała 
Prezes Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „SŁOWIKOR”