Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook
W piątkowe popołudnie Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „ Słowikor” działające na terenie Słowika i Korwinowa dokonało podsumowania zrealizowanego projektu pod nazwą „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież- edycja II” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Poczesna w okresie od 01.03.2020 R. – 29.05.2021 r.
Kwota dofinansowania projektu wynosiła 333 826, 45 zł.
Celem projektu było zwiększenie dostępności do Placówki Wsparcia Dziennego oraz Klubu Seniora.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” mogło kontynuować założone w projekcie wsparcie dla mieszkańców sołectwa Słowik i Korwinów oraz gminy Poczesna. W ramach projektu prowadzono zajęcia w Klubie Seniora dla osób po zakończonej aktywności zawodowej, w którym odbywały się warsztaty zdrowego żywienia, spotkania z dietetykiem, wyjazdy do kina, teatru oraz na basen, wycieczki krajoznawcze, zajęcia animacyjne, zajęcia poprawiające pamięć, zajęcia z profilaktyki ruchowej oraz Placówkę Wsparcia Dziennego – świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat. Świetlica oferowała udział w zajęciach rozwijających z języka angielskiego i koła nauko-technicznego, zajęcia animacyjne, zajęcia rozwijające, zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę matematyczną, zajęcia logopedyczne, gry i zabawy rozwijające, pomoc pedagogiczną i psychologiczną, wycieczki krajoznawcze.
Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Poczesna- Krzysztof Ujma, Przewodnicząca Rady Gminy i wiceprezes Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „ Słowikor” Iwona Choła, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Prezes Osp Słowik, pomysłodawca i twórca projektu oraz największy przyjaciel naszych sołectw – Adam Morzyk,, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku – Iwona Skęda, Sołtys sołectwa Słowik –Łukasz Palimąka, Sołtys sołectwa Korwinów- Marcin Puchała, Członek Zarządu Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „ Słowikor” Jadwiga Łapcik, obecni pracownicy: Patrycja Dobrakowska-Nowak- kierownik Placówki Wsparcia Dziennego, Paula Urbańczyk, Katarzyna Płachecka oraz Pani Sabina Niestrój – mama na której pomoc zawsze mogło liczyć stowarzyszeni oraz jej członkowie.
Akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań wszystkim osobom, które wspierały działalność Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „Słowikor” podczas realizacji projektu oraz wręczenie zaświadczeń wszystkim uczestnikom projektu „ Aktywni seniorzy i zdolna młodzież- edycja II”. Stowarzyszenie Stacja Rozwoju ” Słowikor” serdecznie dziękuje za wieloletnią współpracę Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji Pani Iwonie Skorupie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Elżbiecie Różyckiej wraz z pracownikami.
Część oficjalna zakończyła się występem dzieci i młodzieży pod kierownictwem Pani Pauli Urbańczyk oraz występem Seniorów pod kierownictwem Pani Justyny Krawiec-Puchała, wspólnym pokrojeniem i spożyciem tortu oraz poczęstunkiem przygotowanym podczas warsztatów kulinarnych prowadzonych w klubie Seniora z Panią mgr Karoliną Górnik-Horn –dietetykiem klinicznym.
Dziękujemy wszystkim za obecność oraz okazane wsparcie.
Z poważaniem
Justyna Krawiec-Puchała
Prezes Stowarzyszenia
Stacja Rozwoju „ Słowikor”