Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” zaprasza do udziału w projekcie pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież – edycja II” , który jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.03.2020 – 29.05.2021

Formy wsparcia :

  • Prowadzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora
  • Prowadzenie i funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego – świetlicy środowiskowej

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne. Wypełnione dokumenty proszę dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia : ul. Podlaska 1, 42-263 Słowik.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE edycja II (1)