Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” informuje, że dotychczasowe prowadzone formy wsparcia realizowane w ramach projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” tj. Klub Seniora i Placówka Wsparcia Dziennego są od 1 lutego 2022 r. zapewnione i dostępne wg. poniższego harmonogramu.

Klub Seniora: poniedziałek – piątek w godz. :10 00 – 14 00

Placówka Wsparcia Dziennego : wtorek – piątek w godz. : 14 00 – 18 00, sobota : 10 00 – 14 00

 

Powyższe działania realizowane są w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „Słowikor”