Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” informuje, że w dalszym ciągu zapewnia funkcjonowanie zarówno Klubu Seniora jak i Placówka Wsparcia Dziennego. Formy wsparcia realizowane będą wg. poniższego harmonogramu (obowiązuje od 31.05.2021 r.)

Klub Seniora: poniedziałek – piątek w godz. 10 00 – 14 00

Placówka Wsparcia Dziennego : wtorek – piątek : 14 00 – 18 00, sobota : 10 00 – 14 00

 

Powyższe działania realizowane są w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „Słowikor”