Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

Nabór na kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0349/17 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa:...
Dzień Babci i Dzień Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Klub Seniora: Dzień Babci i Dzień Dziadka również w Klubie Seniora. Były życzenia, czytanie wierszy o babciach i dziadkach, dużo śmiechu i radość. Dzień minął w cudownej atmosferze, ale pomimo swojego święta klubowicze nie lubią siedzieć bezczynnie:) Moja Babcia...
ZAPYTANIE OFERTOWE – Prowadzenia warsztatów rozwijających z dziedzin naukowo-technicznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej

ZAPYTANIE OFERTOWE – Prowadzenia warsztatów rozwijających z dziedzin naukowo-technicznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej

ZAPYTANIE OFERTOWE  Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dot.: Prowadzenia warsztatów rozwijających z dziedzin naukowo-technicznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej. Zamówienie dotyczy...